Actueel
Informatie voor PGB-houders
28-04-2020

Informatie voor PGB-houders

Maakt u gebruik van een Persoonsgebonden Budget (PGB) om zorg in te kopen onder de Jeugdwet of de Wmo? Dan is onderstaande informatie belangrijk voor u.

Continuïteit van zorg tijdens corona

Het Rijk en de Gemeente doen er alles aan om tijdens de corona-crisis de continuïteit van zorg én de financiering hiervan te waarborgen. Daarom gelden er in de periode van 1 maart 2020 tot 1 juni 2020 een aantal bijzondere regels voor Pgb-houders en de zorgverleners die zij gecontracteerd hebben.

Uw zorgverlener kan de zorg niet leveren vanwege de coronacrisis. Wat te doen?

Kijk eerst of de zorg op een andere manier te leveren is. Is het bijvoorbeeld mogelijk om via beeldbellen contact te hebben met uw zorgverlener? Of kan uw zorgverlener in plaats van begeleiding in groepsverband één op één begeleiding leveren via beeldbellen? Overleg wat u samen kan doen om de zorg door te laten gaan. Zijn er geen andere manieren zijn om de zorg te leveren? Uw zorgverlener mag de geplande zorg wel blijven declareren. De zorgverlener krijgt dit ook uitbetaald. Dit betekent dat u de declaraties van deze zorg op de gebruikelijke manier instuurt naar de SVB, ook als deze nu niet geleverd kan worden. De gemeente blijft ook het voorschot voor uw Pgb op de gebruikelijke manier doorbetalen.

Een overzicht bijhouden van de zorg die wel en niet is geleverd

Kan uw zorgverlener wegens de coronacrisis de zorg niet of maar voor een deel leveren? Dan moet u voor de periode 1 maart 2020 tot 1 juni 2020 bijhouden welke zorg wel en welke zorg niet is geleverd. Dit overzicht moet u aan de gemeente kunnen laten zien aan het einde van deze periode.

Heeft u meer of andere zorg als gevolg van de coronacrisis?

Heeft u als gevolg van de coronacrisis andere zorg of meer zorg nodig? Bijvoorbeeld omdat uw mantelzorgers nu niet kunnen komen? Dan is dit mogelijk. Deze meerkosten worden in de periode 1 maart – 1 juni 2020 extra vergoed. Uw Pgb wordt hiervoor dan tijdelijk opgehoogd door de gemeente. Wel dient u eerst contact op te nemen met uw jeugd- of Wmo consulent van de gemeente Goes om dit te bespreken.
 • Heeft u een Pgb vanuit de jeugdwet? Neem dan contact op met: een van onze jeugdconsulenten via nummer 0113 – 244388
 • Heeft u een Pgb vanuit de Wmo? Neem dan contact op met: een van onze klantmanagers via nummer 0113 -239100
 • U kunt ook bellen via het nummer: 140113

Wat zijn de mogelijkheden voor meer of andere zorg?

 • U wilt meer zorg inkopen bij de zorgverlener die u al heeft gecontracteerd. U heeft deze extra zorg nodig als direct gevolg van de coronacrisis.
  Dit is mogelijk. Neem contact hierover op met uw consulent van de gemeente Goes om dit te bespreken.
 • Uw eigen zorgverlener kan geen zorg leveren als gevolg van de coronacrisis en kan ook geen alternatief bieden. Daarom wilt u zorg inkopen bij een vervangende zorgverlener.
  Dit is mogelijk. Neem contact hierover op met uw consulent bij de gemeente Goes om dit te bespreken. Hierna is het mogelijk tijdelijk een tweede zorgovereenkomst af te sluiten met een andere zorgaanbieder. De extra kosten krijgt u vergoedt.
 • U maakt gebruik van dagbesteding maar deze is nu gesloten. Uw aanbieder kan echter wel alternatieve vormen leveren zoals beeldbellen of een andere vorm van zorg of ondersteuning die veilig en verantwoord is.
  Dit is mogelijk. Zolang dit binnen de huidige zorgovereenkomst past, hoeft u geen contact op te nemen met de gemeente. Wel dient u ook de niet geleverde zorg te betalen (zie hierboven) en een overzicht bij te houden van de zorg die wél en niet geleverd is.

Maakt u gebruik van extra of andere zorg als gevolg van de coronacrisis?

Het gebruik van extra of andere zorg kan meerkosten tot gevolg hebben. U dient de zorgverlener waar u een contract mee heeft door te betalen voor de geplande zorg, ook als de zorg niet of niet in zijn geheel geleverd wordt. Na overleg met uw consulent van de gemeente Goes krijgt u deze extra kosten vergoedt. Uw Pgb wordt daarvoor opgehoogd gedurende de periode 1 maart 2020 tot 1 juni 2020. We vragen u als budgethouder nogmaals om goed bij te houden wat de extra kosten zijn. U moet dit overzicht aan de gemeente Goes kunnen overhandigen wilt u aanspraak kunnen maken op vergoedingen.

Meer informatie:

www.svb.nl/nieuws-coronavirus
vng.nl/afspraken-met-rijk