icoontje waar ben ikContact
Veel gestelde vragen

FAQ:


- Wat is het verschil tussen persoonsgebonden budget (PGB) en Zorg in natura (ZIN)?

Met een persoonsgebonden budget (pgb) bepaalt u zelf wie uw zorgverlener wordt. Bij zorg in natura bepaalt de zorgaanbieder hoe u de zorg krijgt en waar u recht op heeft. U hoeft daar zelf niets voor te doen.

Zorg in natura
Bij zorg in natura contracteert de gemeente of het zorgkantoor de zorgaanbieders en ondersteuning. Ook regelt de gemeente of het zorgkantoor de administratie daaromheen. U kunt met de zorgaanbieder afspraken maken over de manier waarop u zorg en ondersteuning krijgt.

Combinatie van pgb en zorg in natura
Een mix van zorg in natura en een pgb is soms ook mogelijk. Dit kan bijvoorbeeld als u een pgb heeft en verschillende soorten zorg nodig heeft.

Pgb omzetten naar zorg in natura of andersom
U kunt een pgb omzetten naar zorg in natura. In sommige gevallen kunt u zorg in natura ook omzetten naar een pgb. Hiervoor stuurt u een wijzigingsverzoek naar uw zorgkantoor.
(Bron: rijksoverheid)

- Wie kan mijn zorgvraag en gegevens binnen de gemeente inkijken als ik om ondersteuning vraag bij het CJG?

Uw gegevens worden geregistreerd in een systeem waar alleen de medewerkers van het CJG in kunnen. Wij verstrekken geen gegevens aan anderen zonder dit met u besproken te hebben. Andere medewerkers van de gemeente kunnen uw gegevens die niet zo maar inzien.