icoontje waar ben ikContact
Info klachtenprocedure
De medewerkers van het CJG doen hun uiterste best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het gebeuren dat u over deze benadering niet tevreden bent. Het gaat bij klachten dus niet om de zorg die al dan niet is toegewezen maar om de wijze waarop u behandeld bent.

U kunt uw klacht indienen bij het CJG via het telefoonnummer (0113) 244388.

In eerste instantie zal een medewerker van het CJG een persoonlijk gesprek met u aangaan. Als er sprake is van onduidelijkheid of een probleem, dan wordt dit, waar mogelijk, gelijk opgelost. Er wordt naar gestreefd om het probleem in een vroeg stadium op te lossen.

Heeft u met een medewerker van het CJG gesproken en bent u dan nog steeds ontevreden, dan kunt u een klacht bij de klachtencoördinator van de gemeente Goes indienen. Dit kan schriftelijk via de website van de gemeente Goes, maar ook mondeling.

Mocht een klachtbehandeling door deze coördinator, eventueel nog gevolgd worden door die van de (gemeentelijke) klachtencommissie, ook geen bevredigend resultaat opleveren, dan bestaat in principe de mogelijkheid uw klacht bij de Zeeuwse Ombudsman kenbaar te maken.