icoontje waar ben ikOpgroeien en opvoeden
Herkenbare situaties

Helen wist echt niet meer wat ze aan moest met haar 14 jarige dochter.

Vorig schooljaar leek alles nog voor de wind te gaan en ineens was ze enorm aan het veranderen. Ze kwam vaak te laat thuis, at slecht en onregelmatig, spijbelde steeds vaker en tot Helens grote verbazing merkte ze dat ze ook loog tegen haar over vriendjes. Toen haar dochter op een avond dronken thuis kwam was de maat vol. Ze kregen ruzie omdat Helen haar telefoon afpakte en dochter naar haar kamer stuurde. In de telefoon van dochter vond Helen zorgwekkende berichtjes waaruit ze opmaakte dat haar dochter steeds vaker omging met oudere jongens waar ze ook drugs mee gebruikte.
Helen wist niet meer wat ze moest doen en belde het CJG.

Helen kon een aantal dagen later op screeningsgesprek komen waar ze samen met een screener goed in kaart heeft gebracht wat er allemaal speelde in de thuissituatie. Gezamenlijk is besloten om IPT (Intensief Pedagogische Thuishulp) in te zetten om de sfeer thuis weer te verbeteren en elkaar beter te begrijpen. De IPT'er heeft een familieberaad georganiseerd met alle betrokken om zo gezamenlijk tot een plan te komen. Daarin is afgesproken dat dochter om de week een nacht bij de zus van Helen gaat logeren zodat zowel moeder als dochter de rust kunnen hervinden. Met school zijn afspraken gemaakt hoe dochter haar cijfers weer kan verbeteren en toch weer met plezier naar school gaat. IPT zorgt er voor dat iedereen met elkaar in contact blijft en afspraken na komt als zogenaamde casusregisseur.

Het gezin van Veen bestaat uit Mark, Sabine en hun kinderen Bas (7) en Lynn (4).

Bas verveelt zich altijd na schooltijd, omdat ze recent zijn verhuisd van Goes Zuid naar de Goese Polder en kent hij nog maar weinig kinderen in de wijk. Ouders hebben het druk met werk en huishouden en weten niet zo goed wat ze met Bas aanmoeten. Voor tips hebben ze contact opgenomen met het CJG. Daar zijn ze in contact gebracht met de jongerenwerkers uit de Goese Polder. Zij hebben Bas meegenomen naar de naschoolse activiteiten in de wijk. Hierdoor heeft Bas veel vriendjes in de wijk gekregen en ouders wat leuke nieuwe contacten.