icoontje waar ben ikOver ons
Over het CJG

Over het CJG

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is de toegang tot alle jeugdhulp in de gemeente Goes. Eén centrale plek waar mensen terecht kunnen met al hun vragen over opvoeden en opgroeien. De verantwoordelijkheid voor de jeugdhulpverlening is aan de gemeente toebedeeld door de overheid. Doordat er met het CJG een centrale plek voor jeugdhulp is gecreëerd, kan de hulpverlening eenvoudiger worden georganiseerd en is er betere samenwerking tussen verschillende hulpverleners. Bovendien kan de zorg nu sneller worden ingezet, dichtbij en in de vertrouwde omgeving van het gezin: 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur.

Wat voor hulp verleent het CJG?

Het CJG zelf is geen hulpverlener. De daadwerkelijke hulp en zorg worden verleend door onze samenwerkingspartners. De rol van het CJG is het analyseren en inschatten van de situatie, het inschakelen van professionele hulp en het volgen van de voortgang bij het gezin. Wij zetten in op preventie, snel actie ondernemen en het creëren van een veilige leefomgeving in Goes. Een leefomgeving waarin kinderen en jongeren kansen krijgen zichzelf te ontwikkelen en gezond en veilig op te groeien.

Verwijsindex

Alle professionals die zorg en ondersteuning bieden, werken met de Verwijsindex.
De verwijsindex is een landelijk systeem waarin hulpverleners en andere professionals jeugdigen (tot 23 jaar) registreren over wie zij zich zorgen maken. Deze registratie bevat geen inhoudelijke informatie.

Meer informatie vindt u op: www.verwijsindex.tv/ouders.