Actueel

Het CJG gelooft in ieders eigen kracht. En dat wanneer we alle krachten bundelen, we altijd tot betere oplossingen komen. Daarom hebben wij een groot netwerk van professionele partners en organisaties op het gebied van zorg en welzijn.

Dit zijn onder andere de jeugdarts en -verpleegkundige, maatschappelijk werkers, psychologen, gezinsmanagers, jeugdhulpverleners en politie. Met deze partners werken wij nauw samen. Hierdoor kunnen we de juiste hulp inschakelen die in een bepaalde situatie gewenst is. En kunnen we snel tot actie overgaan wanneer een situatie om acute hulp vraagt. Onze partners verlenen de daadwerkelijke zorg en ondersteuning. Wij zijn de schakel tussen u en alle andere betrokken partijen. Zo kunnen we blijven volgen of iedereen naar hetzelfde doel toewerkt.

Hieronder vindt u een overzicht van onze samenwerkingspartners:

Folders

Folder CJG
Folder GGT+/OGGZ
Folder Jeugdbeschermingstafel (ouder)
Folder Jeugdbeschermingstafel (jongere)