Toegankelijkheid

Toegankelijkheidsverklaring CJG Goes

Het toegankelijkheidslabel van Centrum voor jeugd en gezin Goes (https://www.cjggoes.nl/). Volg de link voor de toegankelijke versie van dit label.

Register toegankelijkheidsverklaringen

De toegankelijkheidsverklaringen voor de websites die onder de verantwoordelijkheid van de gemeente Goes vallen staan op https://www.goes.nl/verklaringen.

Aanpak om toegankelijkheid te garanderen

CJG Goes doet het volgende om de website zo toegankelijk mogelijk te maken:

  • Onderzoek: onafhankelijke deskundigen toetsen regelmatig (onderdelen van) de website op toegankelijkheid. Gevonden knelpunten worden duurzaam opgelost;
  • Automatisch toetsen: dit gebeurt met een speciale tool;
  • Periodieke interne controle: de redactie voert periodiek controles uit op de content;
  • Training werknemers: de redacteuren gaan een training over toegankelijkheid volgen;
  • Overig: ook bij de technische doorontwikkeling van goes.nl is digitale toegankelijkheid een uitgangspunt.

Verbeteringen

Op https://www.cjggoes.nl staan links naar andere websites. Niet alle informatie waar naar gelinkt wordt is goed toegankelijk. De gemeente zoekt naar mogelijkheden om ook hier informatie toegankelijk aan te bieden.

Pdf's

De webrichtlijnen stellen hoge eisen aan pdf's. De gemeente Goes heeft er daarom voor gekozen niet meer met pdf's op https://www.cjggoes.nl te werken tenzij deze voldoen aan de toegankelijkheidseisen.

Problemen met toegankelijkheid melden

Als u toch een probleem met de toegankelijkheid tegenkomt op deze website, laat het ons dan weten. Stuur een e-mail naar cjg@goes.nl of bel naar 14 0113.