Basisschoolkind

Je kind brengt de komende jaren een groot deel van de tijd op school door met leren, spelen en vrienden maken. Ze leggen een basis voor de rest van het leven. Als ouder(s) speel je hierin een belangrijke rol.

Onderwijs

De leerplicht geldt als kinderen vijf jaar zijn. De meesten gaan al naar de basisschool als ze vier jaar zijn. Er zijn verschillende soorten onderwijs. Zo zijn er een heleboel scholen (openbaar of vanuit een bepaalde geloofsovertuiging), maar ook verschillende manieren van onderwijs geven. Alle basisscholen in Nederland moeten daarbij voldoen aan de kerndoelen die het ministerie van Onderwijs stelt. Ook in gemeente Goes zijn er allerlei soorten scholen.

Scholen in gemeente Goes

Soorten onderwijs

Passend onderwijs

Passend onderwijs is de manier waarop onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, plaatsvindt. Bijvoorbeeld met extra begeleiding en aangepast lesmateriaal. De uitvoering van passend onderwijs vindt plaats door de samenwerkingsverbanden. 

Passend onderwijs

Samenwerkingsverband Kind op 1

Samenwerkingsverband Berseba

Ontwikkelingen basisschoolkind