Informatie en advies

Hieronder vindt u meer informatie over het CJG.

Wie zijn we?

Elk gezin kan te maken krijgen met vragen of zorgen over opgroeien en opvoeding. Er kan van alles gebeuren in het leven. Misschien heeft u vragen over de ontwikkeling van een van de kinderen of heeft u een lichamelijke beperking en zoekt u naar ondersteuning. Of misschien maakt u uzelf wel zorgen over geld of over de sfeer in huis? Het is niet altijd makkelijk om zelf met een oplossing te komen. Het is fijn als u dan met iemand kunt praten om samen naar een oplossing te zoeken. Maar wie kan u helpen, als familie en vrienden dat niet kunnen?

Hoe gaan we te werk?

Vragen om hulp of advies kan soms een grote stap zijn. Het is dan prettig om van tevoren al te weten wat u kunt verwachten.
Heeft u een vraag over je thuissituatie, je gezondheid, over opvoeden of opgroeien? Dan kunt u contact met ons opnemen via ons contactformulier. Zodra u het formulier hebt ingevuld, komt uw vraag direct bij ons binnen. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op om uw vraag te bespreken. Ook kunt u telefonisch contact met ons opnemen (0113 – 244 388) of kom bij ons langs tussen 09:00 en 12:30 uur (maandag tot en met vrijdag).
Na het eerste contact kan er een screeningsgesprek worden ingepland om de hulpvraag beter in beeld te brengen om vervolgens tot een passend advies te komen.

Onze rol bij de huisarts

Ook werken medewerkers vanuit het CJG bij verschillende huisartsen in de gemeente Goes. Vanuit hun rol die ze hier als POH Jeugd en Gezin vervullen, krijgen ze casussen door van de huisartsen. Zij kunnen kinderen/jongeren goed verder helpen, omdat ze de tijd nemen in 1 tot 5 gesprekken. En omdat ze de kennis van verschillende problemen en van het zorgaanbod van de diverse aanbieders in Zeeland hebben. Het is mogelijk dat de medewerkers van het CJG binnen tijdens deze gesprekken tot een oplossing komen. Het is ook mogelijk dat ze een kind/jeugdige doorverwijzen naar een voorziening in het preventieve veld of naar een zorgaanbieder.

Contact

Centrum voor Jeugd en Gezin
M.A. de Ruijterlaan 2
4461 GE Goes
telefoonnummer: 0113 – 244 388
e-mail: cjg@goes.nl

Openingstijden

Hieronder vindt u een overzicht van de openingstijden. In geval van spoed belt u met de crisisnummers.

Dag Tijden Telefoonnummer tijdens openingstijden Crisisnummer van 12:30 tot 17:00 uur (behalve vrijdag, 12:00 uur) Crisisnummer na 17:00 uur
Maandag 9:00-12:30 uur 0113-244 388 06-22 580 404 085-48 33 129
Dinsdag 9:00-12:30 uur 0113-244 388 06-22 580 404 085-48 33 129
Woensdag 9:00-12:30 uur 0113-244 388 06-22 580 404 085-48 33 129
Donderdag 9:00-12:30 uur 0113-244 388 06-22 580 404 085-48 33 129
Vrijdag 9:00-12:30 uur 0113-244 388 085-48 33 129 085-48 33 129

Hulp op maat

De gemeente biedt op twee manieren hulp voor zorg:

In overleg gaan we kijken welke soort zorg het best passend is. Het kan zijn dat we kiezen voor zorg in natura of voor PGB.

  • Zorg in natura: medewerkers van het CJG zijn goed op de hoogte van het zorgaanbod van de diverse aanbieders in Zeeland. De gemeente betaalt deze zorg;
  • Persoonsgebonden budget (PGB): u vraagt een PGB aan bij de gemeente. De gemeente beslist of je het geld krijgt. U bent zelf verantwoordelijk voor het budget en de administratie hier omheen. Op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) staat meer informatie over het PGB. Kijk hiervoor op www.svb.nl/pgb.

Voor het inzetten van jeugdhulp is er toestemming nodig van (beide) gezaghebbende ouder(s)/verzorger(s).

De Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland beheert namens de 13 Zeeuwse gemeenten de contracten met de zorgaanbieders.  Een link naar de website vindt u via Home - Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland (inkoopjeugdhulpzeeland.nl).

Leerlingenvervoer

Voor kinderen die ver van school wonen of die vanwege een handicap of stoornis niet zelf naar school kunnen gaan, is er leerlingenvervoer. Meestal worden de kosten van leerlingenvervoer (gedeeltelijk) vergoed. Elke gemeente regelt het leerlingenvervoer anders. Kijk voor meer informatie op www.loketleerlingenvervoer.nl.