Jongeren

Het Centrum voor jeugd en Gezin (CJG) is een plek waar ouders/ verzorgers, kinderen, jongeren en professionals terecht kunnen met al hun vragen over opvoeden en opgroeien. Op deze website vind je hier veel informatie over. Voor alledaagse vragen verwijzen wij door naar onze samenwerkingspartners.