Kindpakket gemeente Goes

Voor kinderen die opgroeien in een huishouden met een laag inkomen zijn er in Goes verschillende regelingen.

1. Declaratiefonds, via GR de Bevelanden

Via het Declaratiefonds hebben kinderen de mogelijkheid om mee te doen aan sociale, educatieve, sportieve en culturele activiteiten. Bijvoorbeeld aan een bioscoopbezoek, de entree voor een pretpark of museum of het lidmaatschap van de bibliotheek. Het Declaratiefonds is voor gezinnen/personen vanaf 21 jaar met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm. Thuiswonende jongeren van 18 tot 21 jaar mogen samen met hun ouders ook meedoen aan het Declaratiefonds. Ze moeten dan wel aan de voorwaarden voldoen. Voor kinderen van 0 tot 4 jaar is jaarlijks een bedrag beschikbaar voor activiteiten zoals peuterzwemmen en peuterspeelzaal. De gemeenten Borsele, Goes en Reimerswaal vergoeden daar bovenop nog een extra bedrag per jaar voor de eigen bijdrage van de peuteropvang.

Vergoeding

Kinderen van 0-18 jaar: 153 euro
Extra vergoeding voor kinderen van 0-4 jaar: 120 euro

De vergoedingen zijn aan te vragen bij GR de Bevelanden > https://www.grdebevelanden.nl/declaratiefonds

2. Bijzondere bijstand

De bijzondere bijstand is voor iedereen die moet rondkomen van een inkomen op bijstandsniveau. Deze is niet alleen voor mensen met een bijstandsuitkering. Ook inwoners die rond moeten komen van een ander laag inkomen, mogen bijzondere bijstand aanvragen. Voor gezinnen met kinderen zijn er de volgende regelingen:

  • Vergoeding van een fiets of openbaar vervoer aan schoolgaande kinderen in het voortgezet onderwijs, mbo- of hbo-onderwijs;
  • Vergoeding van een computer aan gezinnen met schoolgaande kinderen vanaf groep 7;
  • Vergoeding van indirecte schoolkosten vanaf groep 1 basisonderwijs. Dit kan zijn voor een excursie/schoolreisje, sportkleding, schooltas en de huur van een schoolkluisje.

We vergoeden deze kosten tot de leeftijd van 18 jaar. Bijzondere bijstand is aan te vragen via https://www.grdebevelanden.nl

3. Jeugdfonds Sport & Cultuur Zeeland

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Zeeland is er voor kinderen van 0 tot 18 jaar. Hierdoor hebben zij de mogelijkheid om mee te doen aan sportieve en culturele activiteiten als hun ouders/verzorgers die zelf niet kunnen betalen. Ook zwemlessen voor diploma A en B worden volledig vergoed. De gemeenten Borsele, Goes, Kapelle en Reimerswaal zijn bij het fonds aangesloten. De aanvraag voor het Jeugdfonds Sport & Cultuur Zeeland loopt via https://www.samenvoorallekinderen.nl of via Stichting Leergeld (https://www.leergeld.nl).

4. Stichting Leergeld

Stichting Leergeld zorgt ervoor dat kinderen van 4 tot 18 jaar niet worden buitengesloten van allerlei schoolactiviteiten. Zij vergoeden:

  • noodzakelijke schoolkosten voor het voortgezet onderwijs. Zoals een rekenmachine, een tekenpakket, een (verzekering) van een laptop, verbruiksmaterialen en een mediatheekpas;
  • huiswerkbegeleiding (incidenteel);
  • een computer/laptop, vanaf de middelbare school (afhankelijk van het beleid van de gemeente);
  • fietsen.

De aanvraag voor het vergoeden van schoolspullen loopt via https://www.samenvoorallekinderen.nl of via Stichting Leergeld (https://www.leergeld.nl).

5. Voedselbank

De aanvraag voor voedselpakketten loopt via Voedselbank De Bevelanden. Kinderen van gezinnen die gebruikmaken van de voedselbank krijgen ook een verrassingspakket voor hun verjaardag. 

https://www.voedselbankdebevelanden.nl

6. Kledingbank

Kledingbank Zeeland geeft gratis kleding aan mensen die dat nodig hebben. Voor het indienen van een aanvraag moeten mensen een doorverwijzing krijgen van een erkende hulpverlener. Bijvoorbeeld van een huisarts, jeugdhulpverlener, schuldhulpverlener of een leraar. De Kledingbank is in Middelburg.

https://www.kledingbank-zeeland.nl

7. Speelgoedbank

De Speelgoedbank is er voor kinderen jonger dan 10 jaar die zijn aangesloten bij de kledingbank. Zij krijgen een gratis speelgoedpakketje. De aanvraag voor de Speelgoedbank loopt via andere hulpverleners. De verwijsbrief hiervoor is te downloaden via https://www.speelgoedbankzeeland.nl.

8. Samen voor alle kinderen

Stichting Leergeld en het Jeugdfonds Sport & Cultuur werken samen met de stichting Jarige Job en het Nationaal Fonds Kinderhulp. Samen hebben zij de  website https://www.samenvoorallekinderen.nl opgezet. U leest daar meer over de regelingen voor kinderen. Geef via de website aan voor welke kosten u een vergoeding wilt voor uw kind(eren). Zij helpen u bij het aanvragen van een regeling.

9. Babystartpakket

Door de samenwerking tussen gemeente Goes en Stichting Babyspullen kunnen (aanstaande) ouders uit de gemeente Goes die het financieel moeilijk hebben via een hulpverlener als tussenpersoon een gratis babystartpakket aanvragen. In dit pakket zit onder andere kleding, verzorgingsproducten, speelgoed en beddengoed. Dit zijn de basisproducten om de baby in de eerste periode goed te verzorgen. De omgeving waarin een kind wordt geboren, opgroeit en zich ontwikkelt in de eerste 1000 dagen bepaalt in grote mate de kansen voor later. Dit start bij de eerste 10 maanden voor de geboorte. Stress bij de moeder tijdens de zwangerschap is niet goed. Dit kan een levenslang effect hebben bij een kind op zowel fysieke als mentale gezondheid en ontwikkeling. Uit een onderzoek dat we hebben laten uitvoeren onder mensen met een laag inkomen, bleek dat zij vooral (financiële) stress ervaren bij het kopen van babykleding. Als Goes vinden we dat elk kind recht heeft op een goede start. Daarom zijn wij de samenwerking aangegaan met Stichting Babyspullen. Meer informatie over het babystartpakket: https://stichtingbabyspullen.nl/hulp-nodig/aanstaande-ouders/

10. Kledingbon voor kinderen uit gezinnen met weinig geld

Ouders met een laag inkomen kunnen bij Stichting Leergeld Oosterscheldregio een kledingbon aanvragen voor hun kinderen van 4 tot 18 jaar. Deze bon heeft een waarde van 150 euro en is in de vorm van een Fashioncheque. Er is bewust gekozen voor een Fashioncheque, omdat deze bij een groot aantal winkels en webshops is in te leveren. Kinderen (of hun ouders) kunnen dus zelf beslissen waar ze hun kleding of schoenen willen kopen. Daarnaast is het zelf kunnen ‘shoppen’ belangrijk voor de eigenwaarde van het kind of tiener. 

Aanvragen

Stichting Leergeld voert deze regeling namens de gemeente uit. Een Fashioncheque aanvragen kan via het formulier op www.leergeldoosterschelderegio.nl, onder het kopje ‘Doe een aanvraag’. Ouders of hulpverleners kunnen met vragen contact opnemen met Jacomien Burgs. Zij is coördinator bij Stichting Leergeld Oosterschelderegio en bereikbaar via telefoon 06-38 93 03 71 of e-mail info@leergeldoosterschelderegio.nl

Landelijke regelingen

Er zijn ook landelijke regelingen voor kinderen. Naast de kinderbijslag, hebben ouders met een laag inkomen vaak ook recht op een kindgebonden budget. Aanvraag hiervoor is mogelijk via de belastingdienst.

https://www.belastingdienst.nl

Hulp bij het aanvragen van regelingen

Het aanvragen van allerlei financiële regelingen kan erg lastig zijn. Zeker voor iemand die de Nederlandse taal niet goed spreekt. Daarom is er ook hulp beschikbaar om mensen te helpen met het aanvragen van regelingen. Dit loopt via de Sociaal Juridische Dienstverlening van SMWO (https://www.smwo.nl).