Puber

Puberen! Het lichaam van je kind verandert in de puberteit. Onder invloed van hormonen gebeurt er veel in de hersenen en in het gedrag. Dit begint soms al in de laatste klassen van de basisschool.

Loslaten

Kinderen gaan in de puberteit steeds meer hun eigen weg. Loslaten is nu het sleutelwoord voor ouders. Geen eenvoudige taak! Je kind komt in deze leeftijdsfase meer en meer in aanraking met allerlei mogelijke gevaren en moeilijke situaties.

Pubergedrag

Het is normaal dat je kind zelfstandig wil worden. Pubers doen vaak precies wat ze willen en denken weinig aan anderen. Ze willen loskomen van hun ouders. Dat moet ook, want later moeten ze het ook zelf doen. Pubers vinden het moeilijk om:

  • belangrijke zaken eerst te doen;
  • doelen te stellen;
  • gevoelens in bedwang te houden;
  • goed over dingen na te denken;
  • verstandige keuzes te maken.

Nieuwe zorgen

Als ouder krijg je met nieuwe zorgen en vragen te maken wanneer je kind in de puberteit komt. Wat doe je wanneer hij of zij een eetprobleem heeft? Hoe moet je omgaan met een kind dat veel spijbelt en slechte cijfers haalt? Wat doe je als je zoon of dochter afspraken niet nakomt en regelt overtreedt? Je puber is kwetsbaar. Probeer op de hoogte te blijven van wat je kind bezighoudt door met elkaar in gesprek te blijven. Heb je de indruk dat je kind niet lekker in zijn vel zit en blijven de zorgen? En wil je dit graag bespreken? Neem dan een kijkje op:

Alcohol, drugs en gamen

Jeugdgezondheidszorg

Opvoeden en gedrag

Leerplicht

Identiteit

Staat het antwoord op je vraag niet op de sites hierboven? Neem dan contact op met GGD Zeeland of SMWO:

GGD Zeeland

SMWO