Samenwerken

'Samen voor Jeugd en Gezin', dat is waar wij voor staan. Heb je als professional vragen of een gezin waarbij je bent betrokken? Of wil je iemand aanmelden? Neem dan contact met ons op.

De aanvraag voor hulp komt soms op verschillende manier bij het CJG terecht. Bijvoorbeeld via:

  • de ouders/verzorgers;
  • jongere (16+);
  • de huisarts;
  • school;
  • een jeugdverpleegkundige van de GGD;
  • het RBL;
  • de rechter;
  • een gecertificeerde instelling;
  • Veilig thuis of
  • Raad van de kinderbescherming.

Is de huidige beschikking afgelopen? En is de zorgaanbieder met de cliƫnt overeengekomen dat zij de beschikking willen verlengen? Dan moet er uiterlijk zes weken van tevoren contact worden opgenomen met de betrokken persoon vanuit het CJG. Om een aanvraag voor het verlengen van de beschikking in te dienen, vragen wij de zorgaanbieder om het 3-kolommenmodel in te vullen. En om dat te bespreken met ouders/jongeren en ondertekend aan ons toe te sturen.