Samenwerking met professionele partners

Het CJG gelooft in ieders eigen kracht. En dat wanneer je alle krachten bundelt, je altijd tot betere oplossingen komt. Daarom hebben wij een groot netwerk van professionele partners en organisaties op het gebied van zorg en welzijn.

Dit zijn onder andere de jeugdarts en -verpleegkundige, maatschappelijk werkers, psychologen, gezinsmanagers, jeugdhulpverleners en politie. Met deze partners werken wij nauw samen. Hierdoor kunnen we de juiste hulp inschakelen die in een bepaalde situatie gewenst is. En kunnen we snel tot actie overgaan wanneer een situatie om acute hulp vraagt. Onze partners verlenen de daadwerkelijke zorg en ondersteuning. Wij zijn de schakel tussen jou en alle andere betrokken partijen. Zo kunnen we blijven volgen of iedereen naar hetzelfde doel toewerkt.

Hieronder vind je een overzicht van onze samenwerkingspartners:

Gebiedsteams

Soms zijn er verschillende soorten hulp van meerdere hulp- of zorgverleners gewenst. We kunnen er dan voor kiezen, in overleg met jou, om een gebiedsteam in te schakelen. In dit gebiedsteam zitten verschillende professionals uit verschillende hulporganisaties. Zij kennen elkaar goed en werken samen volgens hetzelfde plan. Eén gezin, één plan, één regisseur, zo noemen we dat vaak. Hierdoor is de zorg- en hulpverlening goed op elkaar afgestemd en wordt er door iedereen naar hetzelfde doel toegewerkt. De gebiedsteams kunnen wij vanuit het CJG inschakelen; je hoeft hiervoor dus niet naar een andere organisatie te stappen.