Voorliggend veld / preventieve voorziening

Voordat we jeugdhulp inzetten, kijken we eerst of er op een andere manier ondersteuning te bieden is.

Denk hierbij aan lichte opvoedondersteuning, jongerencoaching of verschillende trainingen. Dit noemen we het preventieve veld. Neem hiervoor contact op met SMWO, GGD Zeeland of TEJO Nederland.

Scheiden en ouder blijven

Soms kiest u er als ouders voor om uit elkaar te gaan. Na de scheiding blijft u beiden verantwoordelijk voor de zorg en opvoeding van uw kind. U behoudt namelijk allebei het ouderlijk gezag. Als ouders bent u daarom wettelijk verplicht om een ouderschapsplan te maken en dit tegelijk met het verzoekschrift in te dienen bij de rechtbank. In een ouderschapsplan spreekt u af hoe u de zorg en opvoeding voortzet na de scheiding. Bijvoorbeeld in de vorm van co-ouderschap. Het kan zijn dat u of uw partner een nieuwe partner tegenkomt. Waar moet u rekening mee houden als u een samengesteld gezin gaat vormen?

Meer informatie is te vinden op https://kindinscheidingzeeland.nl/.

Veilig opgroeien

Wat kunt u doen als u uzelf zorgen maakt over iemand? Soms hoort of ziet u dingen waarvan u uzelf afvraagt of het allemaal wel goed gaat. Er is veel ruzie en herrie bij de buren. Of iemand heeft wel heel vaak blauwe plekken en kan dat niet goed verklaren. Of het zoontje van een vriendin is angstig, schrikachtig en depressief. Vaak is het moeilijk om te bepalen wat er aan de hand is en of er sprake is van verwaarlozing, misbruik of mishandeling. Maar het is altijd belangrijk om iets te doen en advies te vragen. Wilt u meer weten over wat u zelf kunt doen? Ga dan naar de website van Veilig Thuis.

Onderwijs en kinderopvang

Het CJG Goes vindt het belangrijk om zo vroeg als mogelijk signalen te krijgen wanneer het met een kind/jeugdige niet goed gaat. Om die reden zijn we aanwezig op de meeste basisscholen binnen de gemeente. Samen met de collega’s uit het voorliggend veld houden we spreekuur op de scholen. Ouders en leerkrachten hebben op deze manier, laagdrempelig, de mogelijkheid om de zorgen rondom een kind of jeugdige te bespreken. Samen wordt dan gekeken wat de beste aanpak is en wie eventueel de meest aangewezen persoon of organisatie is om de casus op te pakken.

SMI

Met een Sociaal Medische Indicatie (SMI) kan de gemeente gezinnen (tijdelijk) ontlasten door een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang te bieden. De doelgroep van SMI bestaat uit gezinnen met kinderen tot en met 12 jaar. Een SMI kan alleen worden aangevraagd worden als:

  • er geen recht is op kinderopvangtoeslag;
  • er sprake is van een sociaal-medische situatie, waardoor u niet in staat bent om voor de kinderen te zorgen.

Voor meer informatie over de SMI kunt u contact opnemen met de jeugdverpleegkundige van de GGD.

Vragen

Heeft u vragen en/of klachten over de Jeugdzorg? Neem dan contact op me een onafhankelijk vertrouwenspersoon voor advies en ondersteuning. Meer informatie vindt u op www.akj.nl/contact. Of bel naar 088-5551000.