Basis- en voorgezet onderwijs

Heb je als onderwijsinstelling een hulpvraag voor een leerling en/of ouders? Neem contact op met de medewerker van SMWO en/of de GGD die bij jouw school zijn betrokken. Zij stemmen onderling af wie de hulpvraag oppakt en nemen contact op met de school en de ouders om de hulpvraag te bespreken.

Wat is het Jeugd Preventie Overleg?

 

Het Jeugd Preventie Overleg is een team van mensen vanuit het SMWO, het CJG, de Politie, RBL en de gemeente. Zij werken samen om jongeren in de leeftijd van 11 jaar tot en met 18 jaar te helpen. Het gaat om jongeren waar wij zorgen over hebben of jongeren die overlast veroorzaken. Wij willen ze het liefst zo vroeg mogelijk helpen om te zorgen dat de problemen niet erger worden. Het Jeugd Preventie Overleg bekijkt welke hulp of zorg het beste past bij de persoonlijke situatie van de jongere.

Flyer JPO