Voor professionals

Voor professionals

Elk gezin kan te maken krijgen met vragen over opgroeien en opvoeden. Veel ouders vragen dan advies aan iemand die ze vertrouwen. In veel gevallen is dat een professional, bijvoorbeeld de huisarts, een leerkracht, groepsleid(st)er, psycholoog of kindercoach. Maar ook als professional kun je niet altijd de juiste oplossing bieden. Wanneer iemands hulpvraag buiten jouw vakgebied ligt, kun je diegene doorverwijzen naar het CJG. Je kunt ook zelf contact met ons opnemen. Wij zoeken graag samen naar de juiste oplossing.

Het CJG als schakel

Of een hulpvraag nu via een professional bij ons komt of via een ouder, verzorger of jongere: wij nemen elke vraag uiterst serieus. We bespreken de situatie en reiken handvatten aan waarmee het betreffende gezin weer verder kan. In sommige gevallen is een kort advies genoeg om iemand weer op weg te helpen, maar vaak is er behoefte aan specialistische hulp of zorg. In dat geval kunnen wij één of meerdere van onze samenwerkingspartners uit ons uitgebreide netwerk inschakelen. Dit betekent niet dat wij de casus loslaten; het CJG blijft altijd de regie voeren. Wij zijn de schakel tussen alle betrokken partijen. Zo kunnen we blijven controleren of iedereen naar hetzelfde doel toewerkt.

De organisaties waarmee wij samenwerken zijn organisaties op het gebied van zorg en welzijn, hulpverlening en huisvesting. Wij kunnen hun hulp inschakelen wanneer dat nodig en gewenst is. Het CJG blijft ook dan altijd, op de achtergrond, betrokken bij jou en de ontwikkelingen tijdens jouw traject.

Een lijst met alle ingekochte zorg vind je hier.

Daarnaast werken we ook samen met onder andere: onderwijs, kinderopvang, huisartsen, jeugdverpleegkundigen, maatschappelijk werk, jongerenwerkers, politie, diverse medewerkers gemeente, wijkbeheerders woningbouwvereniging.

Samenwerking met gebiedsteams

In sommige complexe casussen is de hulp van meerdere verschillende hulpverleners gewenst. Dan gaat de casus naar een gebiedsteam. Gebiedsteams zijn multidisciplinaire teams, bestaande uit verschillende hulpverleners uit verschillende organisaties. Binnen het team wordt per casus afgesproken welk plan er gevolgd wordt en wie de regie voert. Zo wordt alle hulp en zorg goed op elkaar afgestemd: 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur. Ook tijdens dit traject blijft het CJG continu betrokken, om ervoor te zorgen dat iedereen naar één en hetzelfde doel toewerkt.

Ben jij professional en ben je op zoek naar informatie of ondersteuning voor een kind of gezin? Je kunt contact met ons opnemen via telefoonnummer (0113) 244 388, of stuur een e-mail naar cjg@goes.nl.

Speciale nieuwsbrief voor professionals

Zo'n vier keer per jaar sturen wij de professionals met wie wij samenwerken een digitale nieuwsbrief zodat we elkaar nog beter leren kennen en weten te vinden. Wil je deze ook ontvangen? Stuur dan een mailtje naar: jeugdconsulent@goes.nl.