Jeugdhulpaanbieders

Het CJG Goes werkt met de Zeeuws gecontracteerde jeugdhulpaanbieders.

Zorgaanbieders

Zorgaanbieders zijn gecontracteerd door de inkooporganisatie jeugdhulp Zeeland. Kijk voor meer informatie hierover op https://www.inkoopjeugdhulpzeeland.nl. De zorgaanvraag kan op verschillende manier bij het Centrum voor Jeugd en Gezin binnenkomen. Bijvoorbeeld via

  • ouders;
  • huisarts, kinderarts, medisch specialist of jeugdverpleegkundige;
  • school;
  • de rechter;
  • gecertificeerde instelling(en);
  • maatschappelijk werk / welzijn.

Eerste stappen

Wat zijn de stappen als het om de eerste hulpvraag gaat?

  • Zorgverlener neemt contact op met het CJG;
  • Zorgverlener en CJG bespreken met toestemming van ouders de hulpvraag;
  • CJG neemt contact op met ouders voor het plannen van een screeningsgesprek.

Evaluatie

Wanneer een tussentijdse evaluatie is gepland, is de jeugdconsulent hier graag bij aanwezig. Dit is nodig om de zorg te monitoren.  

Aanvragen verlenging

Is het nodig is om een beschikking te verlengen? Neem dan binnen zes weken contact met ons op. Wij vragen naar een onderbouwing door middel van een door ouders ondertekend 3-kolommenmodel. 

Eindverslag

Wanneer de gestelde doelen zijn behaald en de zorg is afgesloten, stuurt de zorgverlener een eindverslag naar het Centrum voor Jeugd en Gezin.