Jeugdhulpaanbieders

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Goes werkt met de Zeeuws gecontracteerde jeugdhulpaanbieders.

Jeugdhulpaanbieders zijn gecontracteerd door de Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland. Kijk voor meer informatie op https://www.inkoopjeugdhulpzeeland.nl. De zorgaanvraag kan op verschillende manier bij het CJG binnenkomen. Bijvoorbeeld via

 • Ouders.
 • Huisarts, kinderarts, medisch specialist of jeugdverpleegkundige.
 • School.
 • De Rechter.
 • Gecertificeerde instelling(en).
 • Maatschappelijk werk / welzijn & Veilig Thuis

   

Eerste stappen
 

Indien ouders contact opnemen voor inzet vanuit jouw organisatie. Vragen wij onderstaande stappen te ondernemen.

 • Jeugdhulpaanbieder neem contact op met het CJG.
 • Jeugdhulpaanbieder en CJG bespreken met toestemming van ouders de hulpvraag.
 • CJG neemt contact op met ouders, eventueel met de jeugdhulpaanbieder, voor het plannen van een screeningsgesprek.

   

Monitoring 

 

Wij hebben twee monitoringsmomenten. 

Vanuit het CJG Goes vindt er na een verwijzing naar uw organisatie op een aantal momenten monitoring plaats. 

 1. Zes tot acht weken na start zorg. Je ontvangt van ons een vooraf vastgesteld vragenlijstje met als doel om te bevestigen of de zorg voldoende aansluit bij de hulpvraag en/of de mogelijkheid om hierin aanpassingen te maken. Wij verzoeken je om wanneer bekend een JW305 te sturen zodat wij tijdig contact met je kunnen opnemen. 
 2. Op twee/derde van het traject vindt er een overleg plaats met ouder(s)/verzorger(s) en/of jeugdige, De betrokken medewerker van jouw organisatie en de betrokken jeugdconsulent. Tijdens dit overleg wordt de stand van zaken besproken, wat gaat het goed? Welke zorgen zijn er op dit moment? Wat is er (nog) nodig? Er zal besproken worden of het vooraf vastgestelde traject nog steeds passend is of dat hierin aanpassing nodig is. Er wordt een notulen van het overleg gemaakt welke kan dienen als onderbouwing voor aanpassing traject. 
 3. Zes weken voor afsluiten zorg. CJG Goes zal een borgingsplan opvragen voor eindigen zorg. 

 

Wijziging indicatie

 

Wanneer er zorgen zijn of het huidige traject voldoende passend is kan je eerst contact opnemen met het CJG. De zorgen kunnen besproken worden en het CJG kan aangeven of wij achter op-/afschalen kunnen staan. Indien dit het geval is, kan je binnen het samenwerkingsverband de vraag uitzetten. Mocht dit onvoldoende passend aanbod bieden, kan er ook buiten het samenwerkingsverband gekeken worden. Het CJG kan indien nodig meedenken over passende inzet. 

Als er vanuit jouw organisatie geen hulp (meer) geboden kan worden verzoeken wij de jeugdhulpaanbieder contact op te nemen met een collega zorgaanbieder om navraag te doen voor eventuele overname. 

 

Aanvragen verlenging 

 

Een monitoring moment op twee derde van het traject geeft duidelijkheid over of gestelde doelen behaald kunnen worden binnen gestelde termijn. Is bijvoorbeeld een verlenging, aanpassing in het traject nodig of inzet bij de voorliggende voorziening nodig. Indien de uitkomst dat een verlenging noodzakelijk is, wordt het door ouder(s)/verzorger(s) en/of jeugdige ondertekende verslag gebruik als verlengingsaanvraag.