Basisonderwijs

Heb je als onderwijsinstelling een hulpvraag voor een leerling en/of ouders? Mail deze dan naar medewerkers van SMWO en de GGD die bij uw school zijn betrokken. Ze stemmen onderling af wie de hulpvraag oppakt en nemen contact op met de school en de ouders om de hulpvraag te bespreken.

Stappenplan

 Hieronder vind je het stappenplan:

  1. Op basis van de vraag neemt de leerkracht of de intern begeleider via de mail contact op met de vaste contactpersoon van de school van het SMWO en de GGD. Op basis van de informatie van de school stemmen SMWO en GGD af wie van hen de vraag oppakt en nemen ze contact op met de onderwijsinstelling;
  2. Wanneer er (met akkoord van ouders) door de schoolprofessional contact is opgenomen met de GGD of SMWO, is het mogelijk om een afspraak te plannen. Dit kan fysiek op school, bij ouders thuis of digitaal. Deze keuze is aan de ouders. Het is mogelijk dat de leerkracht of de ib’er ook aansluit. Van het gesprek maakt men een verslag voor het eigen dossier. De ouders ondertekenen dit;
  3. Op basis van het gesprek bekijkt SMWO/GGD of hulpinzet nodig is en zo ja, of dit vanuit het voorliggend veld mogelijk is. Door middel van inzet van eigen aanbod, bijvoorbeeld via eigen interventies, trainingen of methodes. Is passende inzet mogelijk, dan start deze op. 

Blijkt er meer nodig dan dat de aanbieder in huis heeft? Neem dan contact op met de contactpersoon van het CJG (Laura Visser of Antoinette Versluis). Het CJG is een sparringpartner, anoniem overleg is ook mogelijk. Geeft de contactpersoon aan dat CJG kan helpen, stuur dan het verslag naar cjg@goes.nl. De jeugdconsulent uit de wijk waar de jongere woont, pakt dit vervolgens op.